CATALÀCASTELLANOENGLISHFRANCÈSITALIÀ
Dimecres 29 maig 2024
 

Turisme industrial

Turisme industrial de visita a empresa (Indústria Viva)

 • Conceptualització, disseny i elaboració de projectes per tal que les empreses en actiu puguin obrir les portes al públic
  Obrir les portes de la vostra empresa és la millor estratègia de comunicació i màrqueting directe que us pugueu imaginar. També la més rendible i eficaç. Mostrar els vostres processos de producció no només és un senyal de transparència i confiança en allò que feu, sinó que us permet fidelitzar clients, guanyar-ne de nous i convertir-los en els prescriptors dels vostres productes. A més, també aconseguireu fer difusió de la vostra empresa i dels vostres productes per nous canals, com són els de turisme, posicionant-vos enfront la vostra competència.
  Però fer aquest pas, si bé moltes vegades no té perquè comportar una gran inversió (ràpidament amortitzada, d’altra banda), sí que requereix tenir en compte un seguit d’aspectes que, com és lògic, no teniu perquè conèixer des de la vostra activitat professional. A el Generador aquesta és la nostra especialitat principal. Us podem oferir un projecte integral per tal que la vostra empresa s’obri al públic que us interessi, cuidant tots els detalls, des del guió i recorregut de la visita, formació del personal responsable d’atendre les visites, museografies, materials de difusió i introduint-vos en els canals adequats de comercialització. Som experts!
 • Projectes de museus d’empresa
  Les empreses que tenen una trajectòria històrica al seu darrera, compten amb un actiu que moltes vegades no es posa prou en valor. Poder exhibir una experiència de dècades (o centúries) en l’elaboració d’un producte determinat, genera necessàriament la confiança lògica en aquell producte, ja que, si no hagués tingut prou qualitat, difícilment hauria arribat als nostres dies.
  Una de les millors maneres de posar en valor aquest actiu és a través d’un petit (o gran) museu, que deixi entreveure el bon saber fer que al llarg dels anys ha acumulat l’empresa.
  el Generador us desenvoluparà el projecte del vostre museu, podent-lo integrar en la visita a les vostres instal•lacions actuals de l’empresa, si així ho voleu.
 • Anàlisi i avaluació del servei de visites que ofereix una empresa, d’acord amb la nova norma UNE de turisme industrial, i proposta de millores i d’estratègies per treure’n el màxim rendiment
  Algunes empreses saben prou bé que obrir les portes al públic és la millor línia de màrqueting que es pot fer. Però sovint, han desenvolupat el projecte amb una visió esbiaixada, només des del sector professional. La mirada d’algú amb criteris turístics permet l’aplicació d’estratègies que fan més atractiva la visita.
  Com a membres que hem estat de l’equip redactor de la nova norma UNE 302, de turisme industrial, us podem fer una auditoria d’acord amb els seus criteris, per tal d’optimitzar les vostres visites com a servei turístic.
 • Xerrades de sensibilització empresarial per fomentar la implementació de visites a l’empresa
  Si sou una organització empresarial sectorial o territorial, una Cambra de Comerç i Indústria, o bé una Administració; i voleu estimular les vostres empreses a que implementin l’obertura de portes al públic, us podem organitzar una jornada de sensibilització per donar-los a conèixer els importants avantatges i aspectes positius que comporta per a les seves empreses fer-les visitables.
 • Elaboració de manuals de visita, per a empreses visitables
  Les empreses que obren les seves instal•lacions al públic, han de posar la mateixa cura en aquest servei que en l’elaboració dels productes que són objecte de la seva activitat econòmica. Per garantir la qualitat oferta als visitants, us proposem l’elaboració d’uns manuals de visita que recullin tots els aspectes que els responsables d’atendre el públic han de tenir en compte.
 • Servei de guies per a les visites a la vostra empresa
  Si teniu clars els beneficis d’oferir visites a la vostra empresa, però creieu que no teniu el temps ni el personal suficient per donar aquest servei, nosaltres podem oferir-vos un servei extern de guies que el facin. Després d’un període d’immersió i formació adequats, els nostres guies professionals podran explicar la vostra empresa als visitants talment com si en formessin part.
 • Formació :
  • Com fer visitable la nostra empresa
   Nosaltres fem projectes per organitzar visites a les empreses, però també poden fer-s’ho elles mateixes. Per a això podem organitzar sessions on donem les pautes bàsiques que cal tenir en compte, des de què volem explicar, a qui i per què; fins allò que no cal oblidar abans, durant i després d’obrir les portes a visitants.
  • Com potenciar i treure més rendiment de les visites a la nostra empresa
   Unes orientacions adequades permetran que tragueu molt més profit de les visites que organitzeu a la vostra empresa.
    
  • Tècniques de guiatge per a responsables d’atendre visites a empreses en actiu
   Indiscutiblement, qui millor pot explicar una empresa és algú de dintre, que la conegui a fons. Però aquesta persona no té perquè tenir unes determinades habilitats comunicatives ni de dinàmiques de grups. Nosaltres li facilitarem la formació adequada perquè se senti segura davant dels visitants i pugui oferir un millor servei turístic.
Turisme Industrial
 
el generador
Projectes turístics i culturals
C/ Doctor Calsina, 264, 2n Terrassa 08223 Barcelona
Tel.:+34 655 48 20 27 | info@elgenerador.cat
Empresa adherida:
Membre de: